Ontwikkelen en uitvoeren van examens voor verticaal transport

 • Home
 • Verreiker WSCS W4-07
 

Machinist Verreiker met hijsfunctie WSCS W4-07

Verreiker examen Een volledig TCVT examen bestaat uit een theorie- en een praktijkexamen. 

Theorie-examen
Het theorie-examen wordt digitaal afgenomen. Het examen bestaat uit 50 meerkeuzevragen, waarvan u minimaal 42 vragen goed moet beantwoorden, om een voldoende te behalen. 

Het theorie-examen duurt 90 minuten.

Kandidaten die aantoonbaar dyslectisch zijn of dusdanige grote examenvrees hebben, komen in aanmerking voor een mondeling theorie-examen. De kandidaat dient een schriftelijk verzoek voor het mogen afleggen van een mondeling theorie-examen aan NECV te richten. NECV zal DNV GL om toestemming vragen (zie DNV GL examenreglement en instructie mondelinge- en voorleesexamens).Hiervoor gelden aangepaste tarieven.  

Een mondeling theorie-examen is ook mogelijk, vraag naar de mogelijkheden. Hiervoor gelden aangepaste tarieven. 


Verreiker met hijsfunctie

Praktijkexamen
Bij een praktijkexamen krijgt de examenkandidaat bij aanvang 1 van de 10 onbekende praktijkopdrachten van de examinator. Vervolgens heeft de examenkandidaat 240 minuten de tijd om zijn opdracht uit te voeren, onder toezicht van een DNV GL erkende examinator. Na afloop zal de examinator het examen met de examenkandidaat evalueren en krijgt de examenkandidaat een positief of negatief advies. De definitieve certificatie beslissing ligt bij DNV GL.

NECV neemt alle TCVT examens ook in het Engels en Duits af.

Machinisten met een geldig TCVT certificaat zijn automatisch gecertificeerd als Hijsbegeleider (TCVT W4-08)

Vragen?
Heeft u vragen over beschikbaarheid van examendata, prijzen, examenuitslagen of andere  vragen? Dan kunt u contact opnemen via de e-mail: info@necv.nl of telefonisch:  0342-423 453.

Nieuws

 • 26-08-2016

  Geplande examens EKH


  EKH Keurmeester Hijskranen:
  woensdag 20-02-2019
  donderdag 21-02-2019
  woensdag 24-04-2019
  donderdag 25-04-2019 (vol)
  vrijdag 26-04-2019
  woensdag 26-06-2019
  donderdag 27-06-2019
  woensdag 23-10-2019
  donderdag 24-10-2019 (vol)
  vrijdag 25-10-2019

  EKH Keurmeester Hijs- en hefgereedschappen:
  dinsdag 27-11-2018
  woensdag 28-11-2018 (vol)
  donderdag 29-11-2018
  woensdag 27-03-2019 (vol)
  donderdag 28-03-2019
  dinsdag 28-05-2019
  woensdag 29-05-2019

  Wilt u of uw medewerker EKH examen doen op een ander moment?
  Neem dan contact met ons op.

  Bij EKH examens is een minimum aantal examenkandidaten vereist.

NECV

Ant. Fokkerstraat 2
3772 MR Barneveld
T 0342 423453
F 0342 424417
info@necv.nl