Ontwikkelen en uitvoeren van examens voor verticaal transport

 • Home
 • Torenkraan WSCS W4-02
 

Machinist Torenkraan WSCS W4-02

Een volledig TCVT examen bestaat uit een theorie- en een praktijkexamen.  

Theorie-examen
Het theorie-examen wordt digitaal afgenomen. Het examen bestaat uit 50 meerkeuzevragen, waarvan u minimaal 42 vragen goed moet beantwoorden, om een voldoende te behalen.  

Het theorie-examen duurt 90 minuten.  

Kandidaten die aantoonbaar dyslectisch zijn of dusdanige grote examenvrees hebben, komen in aanmerking voor een mondeling theorie-examen. De kandidaat dient een schriftelijk verzoek voor het mogen afleggen van een mondeling theorie-examen aan NECV te richten. NECV zal DNV GL om toestemming vragen (zie DNV GL examenreglement en instructie mondelinge- en voorleesexamens).Hiervoor gelden aangepaste tarieven.  

Torenkraan

Praktijkexamen
Bij een praktijkexamen krijgt de examenkandidaat bij aanvang 1 van de 10 onbekende praktijkopdrachten van de examinator. Vervolgens heeft de examenkandidaat 240 minuten de tijd om zijn opdracht uit te voeren, onder toezicht van een DNV GL erkende examinator. Na afloop zal de examinator het examen met de examenkandidaat evalueren en krijgt de examenkandidaat een positief of negatief advies. De definitieve certificatie beslissing ligt bij DNV GL.

NECV neemt alle TCVT examens ook in het Engels en Duits af.

Machinisten met een geldig TCVT certificaat zijn automatisch gecertificeerd als Hijsbegeleider (TCVT W4-08)

Vragen?
Heeft u vragen over beschikbaarheid van examendata, prijzen, examenuitslagen of andere  vragen? Dan kunt u contact opnemen via de e-mail: info@necv.nl of telefonisch:  0342-423 453.


Nieuws

 • 28-01-2020

  Geplande examens EKH


  EKH Keurmeester Hijskranen:
  woensdag 05-02-2020 (vol)
  donderdag 06-02-2020 (vol)
  maandag 06-04-2020 (vol)
  dinsdag 07-04-2020 (vol)
  woensdag 08-04-2020 (1 plaats)
  maandag 15-06-2020 (vol)
  dinsdag 16-06-2020 (2 plaatsen)
  donderdag 15-10-2020 (vol)
  vrijdag 16-10-2020 (2 plaatsen)

  EKH Keurmeester Hijs- en hefgereedschappen:
  donderdag 13-02-2020 (vol)
  woensdag 25-03-2020 (vol)
  donderdag 26-03-2020 (vol)
  woensdag 22-04-2020 (vol)
  woensdag 06-05-2020 (4 plaatsen)
  woensdag 13-05-2020 (vol)
  donderdag 14-05-2020 (3 plaatsen)

  Wilt u of uw medewerker EKH examen doen op een ander moment?
  Neem dan contact met ons op.

  Bij EKH examens is een minimum aantal examenkandidaten vereist.

  Let op: U kunt de examenkandidaten voor bovengenoemde examendata aanmelden, wanneer dit met het NECV kortgesloten is (via mail of telefonisch).

NECV

Ant. Fokkerstraat 2
3772 MR Barneveld
T 0342 423453
F 0342 424417
info@necv.nl