Ontwikkelen en uitvoeren van examens voor verticaal transport

 

TCVT Examens

NECV neemt onder toezicht van DNV examens af van toekomstige kraanmachinisten, die ingezet kunnen worden als Machinist Hijsmateriaal, op kranen met een toelaatbare belasting >10tonmeter. Alle TCVT-examens worden uitgevoerd conform de  eindtermen welke zijn vastgesteld door het Centraal college van Deskundigen van TCVT. Dit betekent dat u na de ontvangst van een TCVT-persoonscertificaat aan de wettelijke voorschriftenconform art. 7.32 arbobesluit en Arboregeling par 7.3 voldoet.

Theorie- en praktijkexamen
Elk examen bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte (m.u.v. TCVT W5-02). Het theorie-examen wordt digitaal afgenomen en bestaat uit 50 meerkeuze vragen. Tijdens het praktijkgedeelte verstrekt de examinator opdrachten die de kandidaten moeten uitvoeren. U zult al snel ervaren dat onze examinatoren het vak van binnenuit kennen: zij zijn zelf ervaren machinisten.

Examenlocatie
NECV beschikt over eigen hijsmaterieel en een eigen examenlocatie. Hier kunt u zowel voor de theorie- als de praktijkexamens gebruik van maken. Wilt u voor het praktijkexamen een eigen locatie en uw eigen materieel inzetten? Dat is mogelijk, op voorwaarde dat beide voldoen aan de TCVT-eisen. Zo moeten alle instructies, keuringsrapporten en richtlijnen die bij de hijswerktuigen behoren aanwezig zijn. NECV kan u helpen bij het beoordelen van de locatie en informeren over de documenten en materialen die op de examenlocatie aanwezig moeten zijn.

Persoonlijke beschermingsmiddelen
Het is voor alle examenkandidaten van belang dat zij tijdens het examen zelf zorgdragen voor hun persoonlijke beschermingsmiddelen.  Dat wil zeggen: goed sluitende werkkleding, veiligheidsschoenen, goedgekeurde helm en werkhandschoenen. Meer weten?

Nieuws

 • 26-08-2016

  Geplande examens EKH


  EKH Keurmeester Hijskranen:
  woensdag 20-02-2019
  donderdag 21-02-2019
  woensdag 24-04-2019
  donderdag 25-04-2019 (vol)
  vrijdag 26-04-2019
  woensdag 26-06-2019
  donderdag 27-06-2019
  woensdag 23-10-2019
  donderdag 24-10-2019 (vol)
  vrijdag 25-10-2019

  EKH Keurmeester Hijs- en hefgereedschappen:
  dinsdag 27-11-2018
  woensdag 28-11-2018 (vol)
  donderdag 29-11-2018
  woensdag 27-03-2019 (vol)
  donderdag 28-03-2019
  dinsdag 28-05-2019
  woensdag 29-05-2019

  Wilt u of uw medewerker EKH examen doen op een ander moment?
  Neem dan contact met ons op.

  Bij EKH examens is een minimum aantal examenkandidaten vereist.

NECV

Ant. Fokkerstraat 2
3772 MR Barneveld
T 0342 423453
F 0342 424417
info@necv.nl