Ontwikkelen en uitvoeren van examens voor verticaal transport

 • Home
 • EKH Keurmeester hijskranen
 

EKH Keurmeester Hijskranen

De EKH Keurmeester Hijskranen beoordeelt (de veiligheid van) hijskranen, zoals die over het algemeen in fabriekshallen worden toegepast. Ook bekend als halkranen, waarmee overigens niet mee bedoeld wordt dat deze kranen uitsluitend binnen zijn opgesteld. Bekende voorbeelden zijn vast opgestelde of langs een vaste baan bewegende hijskranen zoals loopkranen (bovenlopend of onderhangend), portaalkranen, (kolom- of muur-) zwenkkranen, hangbaansystemen (monorailsystemen), alle aan bovengenoemde kranen verbonden takels en vast opgestelde takels.

Een volledig EKH Keurmeester Hijskranen examen bestaat uit een theorie- en een praktijkexamen.

Theorie-examen
Het theorie-examen wordt digitaal afgenomen. Het examen bestaat uit 40 meerkeuze vragen.

Het theorie-examen duurt 60 minuten.

Praktijkexamen In een speciaal geprepareerde kraan dienen onder meer gebreken te worden opgespoord. Daarnaast moet een keuring op een aantal onderdelen van elektrische veiligheid (NEN3140) worden uitgevoerd. Het praktijkexamen duurt 150 minuten, tijdens dit examen moet de keuring uitgevoerd worden, gevolgd door het afronden van de rapportage en tot slot 10 minuten om de rapportage toe te lichten aan de examinator (in de rol van “klant”).

Het praktijkexamen dient minimaal te zijn opgebouwd uit de volgende hoofdonderdelen:
A. Wijze van uitvoering (netheid/veiligheid/efficiëntie)
B. Uitvoeren keuring/invullen keuringsrapport
C. Rapporteren a.d.h.v. keuringsrapport aan de examinator (motivatie)
D. Oordeel (goed/afkeur) door de kandidaat.

Her certificering EKH Keurmeester Hijskranen
Na 5 jaar dient het certificaat verlengd te worden, een praktijkexamen volstaat als aan de volgende voorwaarden voldaan is:
• Tijdens de kantoor audit die jaarlijks plaats vindt een aantal keuringsrapporten, die de ervaring aantonen, kunnen overdragen.
De keurmeesterdag dient in de 1e 21/2 jaar en in de 2e 2 ½ jaar bijgewoond te worden. Aanmelden voor deze keurmeesterdagen kan via EKH.nl
• Steekproef tussen het 2e en 4e jaar van de geldigheid van het certificaat.

Vragen?
Heeft u vragen over beschikbaarheid van examendata, prijzen, examenuitslagen of andere vragen? Dan kunt u contact met ons opnemen via email: info@necv.nl of telefonisch: 0342 – 423 453

Nieuws

 • 12-06-2020

  Geplande examens EKH


  EKH Keurmeester Hijskranen:
  woensdag 17-06-2020 (vol)
  woensdag 09-09-2020 (1 plaats)
  donderdag 10-09-2020 (6 plaatsen)
  woensdag 14-10-2020 (6 plaatsen)
  donderdag 15-10-2020 (vol)
  vrijdag 16-10-2020 (vol)

  EKH Keurmeester Hijs- en hefgereedschappen:
  maandag 21-09-2020 (1 plaats)
  maandag 09-11-2020 (2 plaatsen)
  maandag 30-11-2020 (vol)  Wilt u of uw medewerker EKH examen doen op een ander moment?
  Neem dan contact met ons op.

  Bij EKH examens is een minimum aantal examenkandidaten vereist.

  Let op: U kunt de examenkandidaten voor bovengenoemde examendata aanmelden, wanneer dit met het NECV kortgesloten is (via mail of telefonisch).

NECV

Ant. Fokkerstraat 2
3772 MR Barneveld
T 0342 423453
F 0342 424417
info@necv.nl