Ontwikkelen en uitvoeren van examens voor verticaal transport

 • Home
 • EKH Keurmeester hijs- en hefgereedschappen
 

EKH Keurmeester Hijs- en Hefgereedschappen

EKH Keurmeester Hijs- en hefgereedschappen

EKH Keurmeester Hijs- en hefgereedschappen De EKH Keurmeester Hijs- en Hefgereedschappen is in staat om een groot aantal hijs- en hefmiddelen "onder de haak" te beoordelen op bruikbaarheid en veiligheid zoals kettingwerk, staalkabels, hijsbanden, tangen en klemmen, takels en loopkatten, hydraulisch-, pneumatisch- en magnetisch hijsgereedschap, hefwerktuigen, valbeveiliging, overige hijsgereedschappen. Ook is hij in staat om de betreffende hijsmiddelen te beproeven wanneer de werkvoorschriften dit voorschrijven.

Een volledig EKH Keurmeester Hijs- en Hefgereedschappen examen bestaat uit een theorie- en een praktijkexamen.

Theorie-examen
Het theorie-examen bestaat uit 60 meerkeuzevragen wordt digitaal afgenomen.

Het theorie-examen duurt 90 minuten.

Praktijkexamen
In een speciaal geprepareerde examencontainer wordt het praktijkexamen afgenomen. Tijdens dit examen moet de examenkandidaat 6 items keuren en 3 items beproeven op de trekbank. Het praktijkexamen duurt 120 minuten, tijdens dit examen moet de keuring/beproeving uitgevoerd worden, gevolgd door het afronden van de rapportage en tot slot 10 minuten om de rapportage toe te lichten aan de examinator (in de rol van "klant").

Geslaagd/gezakt:
Het praktijkexamen dient minimaal te zijn opgebouwd uit de volgende hoofdonderdelen:
A. Wijze van uitvoering (netheid/veiligheid/efficiëntie)
B. Uitvoeren keuring/invullen examenrapport.
C. Rapporteren a.d.h.v.de keuringslijst aan de examinator (motivatie)
D. Oordeel (goed-/afkeur) door de kandidaat

Voor A, (keuren) max. 18 punten te behalen, met een min. van 14 punten.
Voor A, (beproeven) max. 30 punten te behalen, met een min. van 24 punten.
Voor B, max. 10 punten te behalen.
Voor C, max. 18 punten te behalen, met een min. van 14 punten
Voor D, max. 10 punten te behalen.
Voor B+D moet minimaal (samen) 11 punten behaald worden.

Hercertificering
Na 5 jaar dient het certificaat verlengd te worden, een praktijkexamen volstaat als aan de volgende voowaarden voldaan is:
• Tijdens de kantoor audit die jaarlijks plaats vindt een aantal keuringsrapporten die de ervaring aantonen, kunnen overdragen.
• De keurmeesterdag dient in de 1e 2 ½ jaar en in de 2 ½ jaar bijgewoond te worden.
(de 2e keurmeesterdag dient een half jaar voor het verstrijken van het certificaat bijgewoond te zijn). Aanmelden voor deze keurmeesterdagen kan via www.ekh.nl
• Steekproef tussen het 2e en 4e jaar van de geldigheid van het certificaat.

Vragen?
Heeft u vragen over beschikbaarheid van examendata, prijzen, examenuitslagen of andere vragen? Dan kunt u contact opnemen via de e-mail: info@necv.nl of telefonisch: 0342-423 453.

Nieuws

 • 26-08-2016

  Geplande examens EKH


  EKH Keurmeester Hijskranen:
  woensdag 20-02-2019
  donderdag 21-02-2019
  woensdag 24-04-2019
  donderdag 25-04-2019 (vol)
  vrijdag 26-04-2019
  woensdag 26-06-2019
  donderdag 27-06-2019
  woensdag 23-10-2019
  donderdag 24-10-2019 (vol)
  vrijdag 25-10-2019

  EKH Keurmeester Hijs- en hefgereedschappen:
  dinsdag 27-11-2018
  woensdag 28-11-2018 (vol)
  donderdag 29-11-2018
  woensdag 27-03-2019 (vol)
  donderdag 28-03-2019
  dinsdag 28-05-2019
  woensdag 29-05-2019

  Wilt u of uw medewerker EKH examen doen op een ander moment?
  Neem dan contact met ons op.

  Bij EKH examens is een minimum aantal examenkandidaten vereist.

NECV

Ant. Fokkerstraat 2
3772 MR Barneveld
T 0342 423453
F 0342 424417
info@necv.nl